Solarne celice – Kako delujejo?

Solarne celice kot osnovni gradnik sončne elektrarne ima nalogo, da pretvarja sončno energijo v električno t.i. fotovoltaični efekt. Solarne celice so sestavlje tako, da so na sprednji strani prekrita s steklom, ki omogoča prehod svetlobe, vendar splošni namen je, da so solarni modulizaščiteni pred zunanjimi vplivi, kot so dež, toča, sneg…Najboljši izkoristek povezanih panelov dobimo takrat, kadar jih postavimo na mesto, kjer ni nobenih ovir v smislu sence od bližnjih hribov, dimnikov, stavb,…Solarne celice skupaj povezujemo vzporedno ali zaporedno in tako dosegamo želene velikosti toka in napetosti. Tako povezani paneli tvorijo sončne elektrarne in proizvajajo prepotrebno električno energijo.

sončne elektarne kot skupek solarnih celc

Izkoristek sončne elektrarne

Izkoristek sončne elektrarne je odvisen od večih dejavnikov npr. sončnega obsevanja in fotonapetostnih modulov ter razsmernikov. Za Slovenijo je značilno sončno obsevanje nekje 1100 kWh/m2 pri naklonu strehe 25 – 45 stopinj.

Npr. sončna elektrarna Bisol z močjo 1kWp zavzema površino nekje 8 ali 9 m2, to pomeni na letnem nivoju okrog 1100 kWh/m2 energije, torej približno 9000 kWh.

Izračun velja za sončne celice s srednje velikim donosom, z najvišjimi donosi pa pridobimo še nekje 10%.

Solarni modul

Solarni modul, kot  osnovni gradnik sončne elektrarne. Izbira ustreznega modula je vse prej kot enostavno opravilo – zato je to opravilo najboljše prepustiti strokovnjakom.

Osnovna naloga vsakega solarnega modula je pretvarjanje sončne energije v električno.

Kaj je pomembno pri izbiri dobrega solarnega modula:

–         kakšna je življenjska doba

–         kakšna je učinkovitost modula

–         od reference proizvajalca

Kakšne vrste solarnih modulov poznamo:

– monokristalni

– polikristalne

– amorfne

Solarni modul - gradnik sončne elektrarne